<
Geen definitief besluit.

Aan de regelgeving verandert op dit moment niets, u mag als ondernemer nog steeds een meerprijs vragen voor wegwerpplastic bij consumptie voor onderweg. Wel zal de Inspectie Leefomgeving en Transport vanaf 1 januari tijdelijk niet handhaven op deze verplichte meerprijs. Als ondernemer bent u nog steeds verplicht om een herbruikbaar alternatief aan te bieden of te accepteren dat klanten hun eigen herbruikbare bakjes of bekers meenemen. Hier kan de ILT op handhaven.

 

Meer informatie vind u hier: http://minderwegwerpplastic.nl/

 

Per 1 januari 2024 zijn plastic wegwerpbekers en -bakjes verboden waar klanten deze direct gebruiken.
 

Uitzonderingen

U zamelt de materialen weer in voor hoogwaardige recycling

 

U mag wel wegwerpproducten gebruiken als die zijn te recyclen tot bekers of bakjes. Dit geldt op dit moment alleen voor bekers of voedselverpakking die van PET (polyethyleentereftalaat) zijn gemaakt. Als u dat wilt gaan doen, moet u zich aanmelden bij de Inspectie Leef-omgeving en Transport . Ook moet u het materiaal zelf inzamelen en aanbieden voor hoogwaardige recycling. Het percentage dat u minimaal moet inzamelen loopt jaarlijks op (van 75% in 2024 naar 90% vanaf 2027).

 

Zorginstellingen en gesloten inrichtingen

 

Zorginstellingen en gesloten inrichtingen mogen nog wel plastic wegwerpbekers en -bakjes gebruiken. Dat is nodig voor de hygiëne en veilig-heidsvoorschriften. Deze uitzondering geldt alleen in de gedeelten waar patiënten worden verzorgd. In publieke gedeelten van deze instellingen geldt het verbod wel.

 

Gemeentelijke regels kunnen strenger zijn

 

Soms geeft de gemeente strengere regels voor evenementen. Dat staat dan in een Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Bijvoorbeeld dat u herbruikbare bekers moet gebruiken. Dan geldt de uitzondering voor hoogwaardige recycling niet voor u. Ook kunnen in uw evenementen-vergunning of standplaatsvergunning regels staan over hergebruik van bekers.

 

 
 
U verkoopt voor consumptie ter plaatse
én afhaal of bezorging

Dan moet u aan uw klant vragen of het voor meenemen of voor eten en drinken ter plaatse is:

 

• Als de klant ter plaatse wil eten of drinken, gebruikt u herbruikbare bekers, borden of bakjes.

• Als de klant onderweg wil eten en drinken, moet u een herbruikbaar alternatief aanbieden.

 

De klant kan dan kiezen tussen een herbruikbaar alternatief, of extra betalen voor een plastic wegwerpbeker of –bakje.

 
Per 1 juli 2023 komt er een verbod op het gratis verstrekken van plastic-bevattende wegwerpbekers en verpakkingen voor consumptie on-the-go.

 

U mag geen plastic wegwerpbekers en -bakjes aan de klant meegeven als zij eten of drinken afhalen of laten bezorgen. Zij moeten er extra voor betalen. Daarnaast moet u een herbruikbare beker of verpakking aanbieden. Of de klant neemt er zelf één mee. (het stimuleren van het ‘bring your own-principe)

 

Deze regels gelden voor alle plastic bekers die bedoeld zijn om maar één keer te gebruiken. Ook bekers die maar voor een deel uit kunststof bestaan vallen hieronder. Bijvoorbeeld kartonnen koffiebekers met een coating van kunststof. En bakjes waaruit direct kan worden gegeten zonder verdere bereiding van het eten. De verpakking bestaat helemaal of voor een deel uit kunststof én is bedoeld om maar één keer te gebruiken. Bijvoorbeeld een plastic frietbakje, bakjes voor maaltijdsalades en bakjes voor portieverpakkingen zoals noten, groente en zuivelproducten. Zakjes en wikkels vallen hier niet onder. Zoals een frietzak of een wikkel om een broodje.

 

Adviesprijzen

U mag zelf bepalen hoeveel uw klant moet betalen voor een beker of verpakking. De overheid geeft deze bedragen als richtlijn:

 

• € 0,25 voor bekers

• € 0,50 voor een maaltijd (dit kan bestaan uit meerdere verpakkingen)

• € 0,05 voor voorverpakte groente, fruit, noten en portieverpakkingen

 

Die bedragen komen uit een onderzoek naar de beste prijs

 
 
Karton/Suikerriet

Bij kartonnen en suikerriet producten die geen plastic bevatten hoeft er dus geen re-usable systeem opgezet te worden. 

 

Onze bakjes die hiervoor in aanmerking komen zijn oa. de Paper2Paper en bagasse/suikerriet bakjes.

 
Kijk voor meer informatie op minderwegwerpplastic.nl
 

Per 1 januari 2023 verschuift de verantwoordelijkheid voor het afdragen van de Afvalbeheerbijdrage Verpakkingen

 

Met de afvalbeheerbijdrage betalen wij indirect de inzameling en recycling van verpakkingen. Door de wijziging worden wij voor een aantal van onze producten als importeur verantwoordelijk gehouden voor het afdragen van de afvalbeheerbijdrage. Voor de producten die wij niet importeren zullen wij echter een hogere inkoopprijs moeten betalen omdat onze leveranciers dan verantwoordelijk worden gehouden. Dit zal dan in sommige gevallen leiden tot hogere verkoopprijzen.

   
   

Tarieven

Om deze maatregel zo transparant mogelijk door te voeren hebben wij besloten dat deze per product apart op de factuur zal worden berekend. Wij zijn nog zoekende hoe we dit het beste kunnen registreren in onze systemen.
De geldende tarieven voor de verschillende materialen kunt u vinden op: https://www.afvalfondsverpakkingen.nl/nl/tarieven

Op dit moment brengen wij de impact per product in kaart. De impact hangt o.a. af van het gewicht van het product zelf (evt.bestaande uit meerdere materialen) en van het gewicht van het verpakkingsmateriaal waarin het product zit verpakt. Wij doen onze uiterste best u zo spoedig mogelijk nader te informeren.

 

   
   

Eigen bedrukkingen

Wat voor u belangrijk word is het navolgende:
Indien u zelf producten uit het buitenland importeert of producten bij ons koopt voorzien van eigen bedrukking dient u voor deze producten zelf de aangifte afvalbeheerbijdrage te verzorgen. De aangiftedrempel voor de afvalbeheerbijdrage verkooppuntverpakkingen bedraagt 50.000kg.

   
   

SUP toeslag

Naast bovenstaande maatregel dienen wij tevens een zogenaamde SUP-toeslag van € 2,30 per 1.000 stuk af te dragen, voor producten die onder de ‘Single Use Plastics’ wetgeving vallen. Ook deze toeslag zullen wij op productniveau aan u doorberekenen. 

De verantwoordelijke voor de afvalbeheerbijdrage is tevens verantwoordelijk van de afdracht van deze SUP-toeslag.


Welke verpakkingen vallen onder de SUP-richtlijn?

Kunststof verpakkingen voor eenmalig gebruik gedefinieerd als:

- De verpakking bevat kunststof (alle polymeren die niet natuurlijk voorkomen, inclusief bio afbreekbaar), inclusief coatings en barrieres;

- Het product is bestemd voor onmiddellijke consumptie, terplekke of to-go;

- Het product wordt typisch vanuit de verpakkinge genuttigd;

- Het product is gereed voor consumptie zonder verdere bereiding;

- Zijn onderverdeeld in voedselverpakkinge/zakjes en wikkels/drankverpakkingen, drankflessen en drinkbekers/lichte plastic draagtassen.  

 

   
   

 

Voor meer informatie over de verpakkingenadministratie kijk op: https://www.afvalfondsverpakkingen.nl/